Wat is groene stroom

Wat is groene stroom

Er wordt zoveel over groene stroom gesproken dat je soms door de bomen het (groene) bos niet meer ziet. Een heldere uitleg.

De meeste energie die we in Nederland gebruiken komt nu nog uit fossiele brandstoffen, dit noemen we grijze stroom. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen gassen vrij, zoals CO2. Deze gassen zorgen voor een stijging van de temperatuur op aarde: het broeikaseffect. Deze temperatuurstijging kan ingrijpende gevolgen hebben voor mens en dier. Daarom is het belangrijk dat we met z’n allen minder energie gebruiken en overstappen op duurzame energiebronnen.

Groene stroom is energie die wordt opgewekt uit energiebronnen zoals wind, water, zon, aardwarmte en biomassa. Het zijn bronnen die niet uitgeput raken, duurzaam dus. In het ideale plaatje wordt alle energie opgewekt door onuitputtelijke bronnen. Zover zijn we nog niet. In Nederland is nu ruim 10% van de verbruikte elektriciteit duurzaam opgewekt. Toch is ruim 34% procent van het verbruikte elektriciteit in Nederland groene stroom. Hoe is dit mogelijk?

Ongeveer 24% van die groene stroom wordt niet in eigen land opgewekt, maar in het buitenland. Wie duurzame energie opwekt, krijgt daarvoor van een onafhankelijke organisatie een bewijs van echtheid: een Garantie van Oorsprong in de vorm van een stroomcertificaat. In Scandinavische landen bijvoorbeeld, wordt veel duurzame energie opgewerkt. Deze certificaten worden niet allemaal gebruikt en mogen worden doorverkocht.

Energieleveranciers die zelf geen of niet genoeg groene stroom produceren, kopen deze stroomcertificaten. Zo kan het dus dat energiemaatschappijen die zelf geen duurzame energie opwekken, groene stroom verkopen aan klanten in Nederland. Daardoor is het mogelijk dat er meer groene stroom wordt verbruikt, dan dat er in Nederland wordt opgewekt.

Een echte bijdrage aan het verduurzamen van het energie in Nederland zit ‘m in investeren in nieuwe duurzame opwek, zoals het bouwen van meer windmolens. Nuon wekt zo steeds meer duurzame energie op in Nederland. Wij geloven dat dit de weg is naar een betere toekomst.

Klanten kunnen bewust kiezen voor groene stroom uit eigen land die 100% vrij is van CO2-uitstoot. Nuon Groen uit Nederland wordt volledig opgewekt uit de natuurlijke bronnen wind en water in Nederland. Dit doen wij zelf en samen met onze partners in Nederland.

Bron: Nuon.nl